19. listopadu 2018

18.11.2018 18:11

Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5

Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20