2. července 2019

01.07.2019 20:03

Nepohni srdce mé ke zlé věci. Žalm 141,4 

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21