2. ledna 2019

03.01.2019 17:46

Josef řekl bratrům: "Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13