2. listopadu 2018

02.11.2018 08:28

Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka. Neh 12,43

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Fil 4,4