2. října 2018

01.10.2018 19:58

Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 1.Samuelova 24,20

Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě. Matouš 5,25