2. srpna 2018

03.08.2018 13:26

Tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých! Žalm 142,6

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3