20. listopadu 2018

19.11.2018 19:54

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Žalm 121,8

Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme. Židům 13,14 K