22. listopadu 2018

21.11.2018 19:54

Budete-li Hospodina hledati, najdete ho. 2.Paralipomenon 15,2 K

Tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K