23. listopadu 2018

23.11.2018 09:51

Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? Jeremiáš 23,29

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Skutky 4,31