24. listopadu 2018

23.11.2018 18:02

Bůh spravedlivě soudí a právo zjednává všem utiskovaným. Žalm 103,6 F

Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. Zjevení 21,3-4