25. listopadu 2018

25.11.2018 19:30

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďtež bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země. Žalm 96,1 K

Veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, stál před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi." Zjevení 7,9-10