26. listopadu 2018

25.11.2018 19:31

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy. Žalm 146,9

Povyšuje ponížené, hladové krmí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství. Lukáš 1,52-54