3. července 2019

02.07.2019 20:55

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Žalm 90,12

Ježíš praví: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24