3. ledna 2019

03.01.2019 17:46

On střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalm 97,10

Bůh všeliké milosti, jenž nás povolal k věčné slávě své v Kristu Ježíši, po krátkém utrpení sám vás zdokonalí, utvrdí a upevní. 1.Petrova 5,10