30. listopadu 2018

30.11.2018 11:34

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.M 28,1.6

Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a prosil ho: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh kázati tam evangelium. Sk 16,9-10