4. července 2019

03.07.2019 21:17

Hospodine, Bože zástupů, naprav nás; nechť zasvítí tvá tvář a bude nám spomoženo. Žalm 80,20 Z

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17