4. listopadu 2018

03.11.2018 19:49

23. neděle po sv. Trojici" Králi králů a Pánu pánů, jenž jediný má nesmrtelnost, buď čest a vláda věčná. 1.Tim 6,15-16

Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.M 6,5 K

Prosím Otce, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce. Ef 3,17