4. prosince 2018

03.12.2018 20:15

Obraťte se a budete žít. Ezechiel 18,32

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24