4. října 2018

03.10.2018 20:17

Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. 5.Mojžíšova 29,17

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,31-32