5. července 2019

04.07.2019 18:08

Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2 K

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28