5. dubna 2019

04.04.2019 14:23

Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,26 K

A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." Matouš 9,20-22