5. prosince 2018

05.12.2018 07:23

Bůh střeží tě, Bůh stín ti dává po tvé pravici. Slunce tě nezraní ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 F

On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8