5. srpna 2018

06.08.2018 12:17

Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7

Přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Jan 4,23