6. března 2019

05.03.2019 21:27

Začátek postní doby:

Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48