6. července 23019

05.07.2019 13:20

Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Ježíš řekl učedníkům: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10,8