6. dubna 2019

05.04.2019 19:15

Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jób 42,2

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8