6. května 2019

05.05.2019 21:23

Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68