6. listopadu 2018

05.11.2018 17:41

Tvé skutky, Bože, mne plní radostí, a o díle tvých rukou budu pět. Žalm 92,5 

Ježíš řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Lukáš 5,24-25