6. prosince 2018

05.12.2018 19:19

Sešli nám pomoc v úzkostech, je marná všechna spása v rukou lidských. Žalm 60,13 

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69