6. října 2018

06.10.2018 08:48

Aleluja! Z hloubi srdce Pána oslavím, v shromážděném kruhu spravedlivých. Žalm 111,1 R

Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16