7. března 2019

07.03.2019 16:36

Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Nalezli jsme útočiště v tom, abychom dosáhli naděje ležící před námi. Tato naděje jest kotvou duše bezpečnou a pevnou. Židům 6,18-19