7. července 2018

07.07.2018 18:13

Pane,nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Žalm 143,2

Považ dobrotu i přísnost Boží. Římanům 11,22