7. července 2019

06.07.2019 18:48

3. neděle po sv. Trojici: Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K

Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K