7. dubna 2019

06.04.2019 20:18

Judica: Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Žalm 84,3 

Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,9.11