7. ledna 2019

07.01.2019 08:30

Hle, budu je tříbit a budu zkoumat. Jeremiáš 9,6

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakubova 1,12