7. listopadu 2018

06.11.2018 13:08

Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3