7. října 2018

06.10.2018 19:24

19. neděle po sv. Trojici:

Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K

Já jsem naučil Efraima chodit, bral jsem ho na ramena, a oni nepochopili, že jsem o ně pečoval. Ozeáš 11,3 

Ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15