7. srpna 2018

07.08.2018 13:13

Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: "Neboj se!" Pláč 3,57

Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Marek 6,48