8. července 2019

07.07.2019 19:12

A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici. Zachariáš 4,10

Ježíš praví: Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Matouš 13,31-32