8. dubna 2019

07.04.2019 21:37

Na Pána duše má čeká víc než strážní na úsvit. Žalm 130,6 R

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista. Judova 1,20-21