8. května 2019

07.05.2019 21:21

Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli. 5.Mojžíšova 1,31

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1.Janova 4,16