8. ledna 2019

07.01.2019 21:36

Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nebude zahanben. Zahanben bude ten, kdo bezdůvodně zradil. Žalm 25,3 

Všude jen tíseň, navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás. 2.Korintským 7,5-6