8. listopadu 2018

07.11.2018 19:01

Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14