8. října 2018

07.10.2018 11:33

Jónatan šel za Davidem a ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16

Hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Efezským 4,3