8. srpna 2018

09.08.2018 10:12

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7