9. července 2019

08.07.2019 19:28

Vyhledávejte mne a budete žít! Amos 5,4 J

Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla. Jan 12,36