9. dubna 2019

09.04.2019 13:56

Pro svůj dům budu tábořit jako přední stráž. Zachariáš 9,8 

Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18