9. května 2019

08.05.2019 18:20

Řekl jsem: Nedopustím, aby můj jazyk pobloudil. Žalm 39,2 

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19