9. ledna 2019

08.01.2019 22:06

David se modlil: Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9