9. prosince 2018

08.12.2018 21:12

2. neděle adventní: Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lk 21,28

Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Iz 44,25

Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha. 1.J 4,1 K